STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

  • Åke, ordförande
  • Gittan, sekreterare
  • Ulrika, vicevärd
  • Gustav, ledamot
  • Hans, ledamot
  • Peter, suppleant
  • Sven Olov, suppleant
  • Sten MY, IT&sopor, valberedare

Denna sida senast
uppdaterad 2019-02-01

webmaster