Visioner beslutade av årsmötet 2016

Visioner för Brf Kolmilan framåt i tiden
på förslag av styrelsen med tillägg efter förslag
från medlemmarna. För att kunna förverkliga dessa
visioner måste vi spara på våra utgifter så att våra
visioner går att förverkligaDet finns många hyresgäster som vill ha nya balkonger.
För att kunna genomföra detta måste vi spara
pengar för att det inte ska bli så stora hyreshöjningar.Elförsörjningen kan komma att bli ett måste, så att vi
tvingas ha jordade uttag i samtliga lägenheter.
Det betyder att vi måste byta ut centralerna.
Byte av centralerna är en stor utgift för föreningen.
Därför måste vi se till att vi har god ekonomi.Isolering av fasaderna är en annan stor utgiftspost
som vi måste planera för, så nog finns det många visioner
inom föreningen.Vi ska försöka minska energiförluster med olika nya tekniker,
att ersätta lysrör med automatisk LED-belysning och dra ny el
i alla lägenheter.Vi vill ha ett centralt friliggande sophus med källsortering
gärna tillsammans med närliggande bostadsrättsföreningar.Vi vill också undersöka om det är rimligt att investera
i återanvändningsbara energikällor (ex.vis solceller)
som kan hjälpa oss till viss del att producera egen
elektricitet och egen värme.
Denna sida uppdaterad 2016-12-19


webmaster